این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > تابلوی اعلانات >
.: تابلوی اعلانات

اطلاعیه ویژه :
فراخوان همایش ملّی پژوهش‎های شعر معاصر فارسی
دانشگاه یاسوج با همكاري انجمن علمی زبان و ادبیّات فارسی iهمایش ملی پژوهش های شعر معاصر فارسی را برگزار مي‌كند. نگاهی دیگر به پهنه‎ی آثار ادبی فارسی و نگرشی تازه به عرصه‌ی شعر معاصر فارسی از رهگذر پژوهش‎های اهل ادب و موشکافی‎های نقّادانه و نکته‌سنجی‎های پژوهشگران عرصه‌ی هنر بیان و زبان شعر فارسی دوره‌ی معاصر بار دیگر ما را گرد هم خواهدآورد
. اهـداف و مــوضــوعات هــمایش:
 
الف) محور ویژه‎ی همایش (پژوهش های شعر معاصر فارسی):
• شعر معاصر و مکتب های ادبی
• شعر معاصر و ادبیّات تطبیقی
• شعر معاصر و ادبیّات کودک و نوجوان
• شعر معاصر و ترجمه
• شعر معاصر و مطالعات بینارشته ای
• سبک شناسی شعر معاصر فارسی
• نقد زیبایی شناختی شعر معاصر فارسی
• نقد سیاسی، اجتماعی و فلسفی شعر معاصر فارسی
• قالب های شعری شعر معاصر فارسی
• شعر معاصر و ادبیّات پایداری
• شعر معاصر فارسی و نقش آن در آموزش زبان و ادبیّات فارسی
• شعر معاصر و ادبیّات آیینی
• شعر معاصر و شاعران محلّی استان کهگیلویه و بویراحمد و سایر موضوعات مرتبط.

ب) محورهای عمومی شامل کلّیّه‌ی تحقیقات مرتبط با زبان و ادبیّات فارسی 

  
اطلاعیه ویژه :
جهت درج اطلاعیه میتوانید از طریق مدیریت وب سایت >> اطلاع رسانی >> تابلوی اعلانات اقدام فرمایید.

صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر